arrow Terug naar overzicht

Voordelen inschakelingsmaatregel hervormd

04 sep 2017

De federale topministers hebben eind juli 2017 een belangrijk akkoord bereikt over o.a. de hervorming van de vennootschapsbelasting. Ook de inschakelingsbedrijven kwamen er aan bod.

Inschakelingsbedrijven worden tijdelijk vrijgesteld van belasting op hun winsten doch ook als ze subsidies ontvangen van het gewest. Dit leidt tot een dubbele vrijstelling van deze subsidies. Door de hervorming zullen vanaf 2018 de belastingvrije premies van het gewest echter niet langer nog een keer vrijgesteld kunnen worden als vrijgesteld bestanddeel. Deze vrijstelling is dus niet langer combineerbaar met de tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting.

De tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting wordt bovendien beperkt tot een (te indexeren) bedrag van 7.440,00 EUR per werknemer uit de inschakelingsdoelgroep die effectief tijdens het betrokken belastbaar tijdperk tewerkgesteld wordt Dit zou dus betekenen dat het inschakelingsstatuut niet meer als voordeel biedt dat de volledige boekhoudkundige winst vrijstelbaar zou zijn maar enkel een bedrag van 7.440 per werknemer uit de doelgroep. De wijzigingen zouden er komen vanaf 2018.

Dit brengt heel wat vragen en onzekerheden met zich mee, o.m. voor de lopende dossiers die een erkenning voor 4 jaar hebben alsook voor de dossiers die net vóór 2018 nog hun erkenning hebben behaald. Definitieve teksten zijn er nog niet.

Van zodra meer bekend is, zullen we dit in een volgende nieuwsbrief bespreken.

Wij informeren je graag over nieuws
en nieuwe subsidies via onze nieuwsbrief

Schrijf je in

Het laatste subsidienieuws

in jouw mailbox?