arrow Terug naar overzicht

Tool in de kijker: “Tevredenheidsmeter.be”

15 mei 2018

Een tevreden medewerker maakt uw bedrijf sterker! Maar hoe kan u dit meten?

De “Tevredenheidsmeter.be” is een handige, snelle en bruikbare online tool die de psychosociale situatie van uw medewerkers meet zodat u uw beleid kan aanpassen en de gepaste maatregelen kan nemen. De tevredenheidsmeter is ook de ideale opstap naar een ESF-project Duurzaam Loopbaanbeleid. Diverse acties die u o.b.v. de resultaten van de tevredenheidsmeter wilt ontwikkelen, kunnen dan mits goedkeuring van uw ESF-project worden gesubsidieerd.

Wat?

De “Tevredenheidsmeter.be” is een heel omvattende maar zeer flexibele onlinetool :

  • Op maat van uw organisatie
  • Zelfbeheer mogelijk
  • Opgebouwd rond 12 facetten, o.a. de 5A’s (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden)
  • Omvat een integraal traject dat leidt naar maximale resultaten in de praktijk
  • Ondersteund door experts indien nodig
  • Anonieme bevraging (van belang i.v.m. het waarborgen van de privacy-wetgeving)
  • Webtool vrij toegankelijk – 1 jaar vrij en onbeperkt gebruik
  • Pakket volgens eigen behoeften en competenties
  • Flexibel in invulling en uitwerking
  • Vragenlijst kan aangepast worden voor verschillende doelgroepen

Waarom?

U streeft wellicht continu naar een goede werksfeer en productiviteit om zo uw arbeidskosten en het rendement te optimaliseren. Ook weet u dat het in het kader van werkbaar werk en langer werken, belangrijk is om de loopbanen duurzamer te maken. De “tevredenheidsmeter.be” speelt hier volledig op in.

U wil voldoen aan de wettelijke verplichting die geldt voor alle Belgische werkgevers, nl. het KB betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (10/04/2014). De “tevredenheidsmeter.be“ omvat het volledige traject en meer om aan deze verplichting te voldoen op een praktische en eenvoudige manier.

Traject?

Stap 1 : Voorbereidingen – bepalen wie en wat u wil bevragen

Stap 2: Aspecten bepalen – specifieke topics definiëren

Stap 3 : Impact meten – vragenlijst automatisch genereren en via webtool laten invullen

Stap 4 : Analyse gegevens en prioriteiten bepalen – automatische analyse met wijzerindicatie en prioritisering

Stap 5 : Actieplan opstellen en opvolgen – maatregelen en acties registreren in de tool en concrete opvolging op maat van uw organisatie

Stap 6 : Optioneel – Komt u in aanmerking voor subsidies?

Meer info over ons aanbod en uw voordelen?

Tevredenheidsmeter:

FORMA BVBA – Evolis 78 – 8500 Kortrijk – Tel. 056 70 77 30 – info@verbeteren.beverbeteren logo

www.verbeteren.be – www.tevredenheidsmeter.be

Subsidies:

Neem contact met ons op.

Wij informeren je graag over nieuws
en nieuwe subsidies via onze nieuwsbrief

Schrijf je in

Het laatste subsidienieuws

in jouw mailbox?