Onderzoeksproject Innovatiesubsidie

Heb je een baanbrekend idee waarvan je weet dat de economische impact zeker is?

Maar je ontbreekt nog onderzoek en inzichten om je idee om te zetten in een concrete business case? Of misschien zijn er nog mogelijke problemen die nader moeten worden onderzocht vooraleer je zwaar investeert?

Dan is het ontwikkelingsproject iets voor jouw bedrijf.

Waar gaat het over?

  1. Verwerven van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
  2. Baanbrekende innovatie
  3. Concurrentiepositie versterken door te diversifiëren, de transitie willen maken naar andere businessmodellen of activiteiten, …
  4. Creatie van positieve impact voor Vlaanderen door tewerkstelling en investering en verankering

Hoeveel bedraagt de subsidie:

  • Gevraagde steun bedraagt minstens € 100.000 en maximum € 3.000.000
  • Minstens 25% steunpercentage

Heb je nog vragen of wil je een idee aftoetsen?

Contacteer ons zeker

 

 

Het laatste subsidienieuws

in jouw mailbox?