arrow Terug naar overzicht

Subsidie voor duurzame bedrijventerreinen

13 apr 2016

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft tot € 20.000 subsidie aan een samenwerkingsverband van minstens 5 KMO’s op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen.

Krijg tot 80% van de kosten gesubsidieerd om zo duurzamere bedrijfsprocessen of een meer duurzame inrichting van het bedrijventerrein mogelijk te maken.

WELKE ACTIES?

Duurzame bedrijfsprocessen kunnen onder meer gerealiseerd worden via:

  • uitwisseling van energie, grondstoffen en water;
  • gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties;
  • combinatie van vervoer van goederen en/of personen;
  • gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen.

Een duurzame inrichting van het terrein kan onder meer gerealiseerd worden via:

  • activiteiten die aansluiten bij het provinciaal klimaatplan of het energieactieplan/klimaatplan van het lokaal bestuur in het kader van het Burgemeestersconvenant;
  • intensiever gebruik van de ruimte (verdichting);
  • duurzaam industrieel (ver)bouwen (waarbij gestreefd wordt naar CO2-neutraliteit);
  • nutsvoorzieningen met een hoog rendement;
  • betere ontsluiting via bewegwijzering (etc…), gecombineerd met multimodaal transport en/of hoogwaardig openbaar vervoer en met aandacht voor de zwakke weggebruiker;
  • gemeenschappelijke bedrijfsgerichte voorzieningen en diensten.

Alle maatregelen die een dergelijk samenwerkingsverband professionaliseren komen in aanmerking voor subsidie.

VOOR WIE?

Samenwerkingsverband van minstens 5 Oost-Vlaamse KMO’s op een bedrijventerrein van 5 tot 100 werknemers.

DEADLINE

31 oktober 2016

 

Lijkt dit jou iets of wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Wij informeren je graag over nieuws
en nieuwe subsidies via onze nieuwsbrief

Schrijf je in

Het laatste subsidienieuws

in jouw mailbox?