arrow Terug naar overzicht

Subsidies in Corona tijden: een overzicht

31 mrt 2020


Het zijn vreemde tijden. Tijden waarin de economie even niet is zoals we ze gewoon zijn. Dat geldt trouwens bij uitbreiding voor het hele leven.

Ongetwijfeld hebben de recente ontwikkelingen een grote invloed op jouw bedrijf. Helaas meestal niet meteen een positieve invloed…

Om de verliezen enigszins te compenseren werden een aantal steunmaatregelen uitgewerkt. Hieronder sommen we die allemaal op.

Om jullie te helpen bieden wij bij Kreski gratis ondersteuning in de aanvraag van deze subsidies. Contacteer ons gerust als we jou hierbij kunnen helpen.

Tijdelijke werkloosheid

Wat als je je werknemers niet meer aan het werk kan houden omdat je geen veilige omstandigheden kan garanderen of omdat je niet voldoende werk hebt? In dat geval kan je voor jouw medewerkers (of voor een deel er van) tijdelijke werkloosheid aanvragen. Dit kan zowel voor arbeiders, bedienden én uitzendkrachten.

Uitkering overbruggingsrecht

Wordt je zelf als zelfstandige geraakt door de Corona crisis en kan je meer dan 1 week niet werken, dan kan je zelf ook een uitkering aanvragen.
Belangrijk hierbij is dat je kan aangeven dat je niet kan werken (niet mogelijk door de restricties of geen opdrachten door de crisis).
De premie bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 voor zelfstandigen met gezinslast.

  • Looptijd project: 15 maanden – tot 31 augustus 2021
  • Deadline indiening dossier: 28 februari 2020

Hinderpremie

Als je jouw zaak verplicht moet sluiten kan je een hinderpremie aanvragen ter waarde van € 4.000.

Premie deeltijds werken

Medewerkers die door de crisis deeltijds wensen te werken, kunnen een aanmoedigingspremie aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Vermindering sociale bijdragen

Als je als zelfstandige jouw inkomsten ziet afnemen en vermoed dat dit nog even kan duren, vergeet dan niet een verlaging van jouw sociale bijdrage aan te vragen.
Je kan ook een betalingsuitstel voor de sociale bijdragen vragen en in uitzonderlijke gevallen zelfs ook een vrijstelling.

Afbetalingsplannen

Er werden een hele reeks afbetalingsplannen ingevoerd waar je als onderneming aanspraak op kan maken.
Voor volgende lasten kan je een afbetalingsplan aanvragen:

  • Sociale werkgeversbijdragen
  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Uitstel betalingen leningen

Als het terugbetalen van bancaire leningen een probleem zou vormen, kan je in het kader van Corona een uitstel van afbetalingen aanvragen bij de bank.

Crisiswaarborg

De premie van de gebruikelijke crisiswaarborg van 0,5% wordt in het kader van Corona verlaagd naar 0,25%.  Ook de periode die gedekt kan worden wordt verlengd van 3 maanden naar maximaal 12 maanden.

 

Interesse

Als je meer vragen hebt, of als je gebruik wil maken van onze gratis ondersteuning, aarzel niet ons te contacteren.

Wij informeren je graag over nieuws
en nieuwe subsidies via onze nieuwsbrief

Schrijf je in

Het laatste subsidienieuws

in jouw mailbox?